Vill du hyra garage?

Vill du hyra garage?

Wadegårds fastigheter bygger tio stycken nya garage på Mariesjö industriområde, Bangårdsgatan 11, och några av dessa finns kvar att hyra och beräknas vara klara i Maj 2017. Garagen är från 56 m3. Portarna till garagen är 4 meter höga och 3 meter breda. Garagen är isolerade och har el samt avlopp. Hyran är 3500 :- (exkl. moms) För mer info kontakta Klas på: klas@wadegards.se 072 729 20 43