Vill du hyra garage?

Wadegårds fastigheter bygger tio stycken nya garage på Mariesjö industriområde, Bangårdsgatan 11, och några av dessa finns kvar att hyra och beräknas vara klara i Maj 2017. Garagen är från 56 m3. Portarna till garagen är 4 meter höga och 3 meter breda. Garagen är isolerade och har el samt avlopp. Hyran är 3500 :- (exkl. moms) För mer info kontakta Klas på: klas@wadegards.se 072 729 20 43