Wadegårds Fastigheter


Wadegårds fastigheter äger fastigheter på industriområdet Mariesjö i Skövde där det finns lagerlokaler, garage, förråd och kontorsbyggnad.

I lagerlokalen finns det yta för vinterförvaring av husbil och där finns det lediga platser.

Vi har även lagerhotell där vi kan stå för lossning, förvaring samt utkörning av diverse gods.

Vi har lite olika varianter på garage som vi hyr ut. Vi har varm- och kallgarage och dessa finns i lite olika storlekar. Just nu är alla uthyrda, men det kan såklart ändras fort så är du ändå intresserad eller har några frågor kontakta Klas (kontaktuppgifter nedan).

Mail: klas@wadegards.se
Tel: 072 729 20 43